حزب کمونیست ایران

تجمع مالباختگان شرکت‌های رضایت خودرو و طراوت نوین تاکستان

شماری از مالباختگان شرکت رضایت خودرو و طراوت نوین تاکستان روز چهارشنبه 21 تیرماه با برگزاری تجمع مقابل ساختمان این شرکت خواهان رسیدگی مسئولان این مجموعه به مطالبات و رفع بلاتکلیفی خود شدند.

از قرار معلوم صاحبان این شرکت ها،مبالغ هنگفتی از هزاران متقاضی خودرو دریافت کرده و نه تنها خودروها را به آنها تحویل نداده، بلکه با استفاده از نفوذ و رانت خود حاضر به پاسخگویی به مالباختگان نیستند.گفته می‌شود، مالباختگان شرکت رضایت خودرو هنگام مراجعه به شرکت جهت پیگیری مطالبات خود با فحاشی پرسنل این شرکت مواجه می‌شوند.گفتنی است که مالباختگان با سردادن شعارهایی اعتراضی خواهان اجرای عدالت درباره موضوع پرونده این کلاهبرداری شدند.