حزب کمونیست ایران

تجمع مالباختگان شرکت‌های رضایت خودرو و طراوت نوین تاکستان

شماری از مالباختگان شرکت رضایت خودرو و طراوت نوین تاکستان روز شنبه ۱۳ خرداد ماه با برگزاری تجمع مقابل ساختمان این شرکت خواهان رسیدگی مسئولان این مجموعه به مطالبات و رفع بلاتکلیفی خود شدند.

محمدرضا غفاری صاحب شرکت رضایت خودرو در استان قزوین، مبالغ هنگفتی از هزاران متقاضی خودرو دریافت کرده و نه تنها خودروها را به آنها تحویل نداده، بلکه با استفاده از نفوذ و رانت خود حاضر به پاسخگویی به مالباختگان نیست.گفته می‌شود، غارت‌شدگان هنگام مراجعه به شرکت جهت پیگیری مطالبات خود با فحاشی پرسنل این شرکت مواجه می‌شوند.