حزب کمونیست ایران

تجمع مالباختگان شرکت آذویکو

روز شنبه ۱ شهریورماه، جمعی از مالباختگان شرکت خودروسازی “آذویکو” در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر پایه گزارشات منتشره، جمعی از مالباختگان شرکت خودروسازی “آذویکو” در مقابل ساختمان تعزیرات حکومتی استان تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند. معترضان خواستار رسیدگی به مطالبات خود از سوی مسئولین شدند.