حزب کمونیست ایران

تجمع مالباختگان شرکت “طراوت نوین” در قزوین

روز جمعه 14 مهرماه، مالباختگان شرکتهای تعاونی رضایت خودرو و “طراوت نوین” در قزوین دست به تجمع اعتراضی زدند.

طبق گزارشات منتشر شده. شرکتهای “تعاونی رضایت خودرو و طراوت نوین” با مدیریت محمدرضا غفاری و با همکاری سپاه پاسداران، هزاران میلیارد تومان از مردم کلاه‌برداری کرده است. گفتنی است، این مالباختگان در ادامه مطالبه‌گری خود با برپایی راهپیمایی اعتراضی و سردادن شعارهایی خواهان رسیدگی مسئولان به شکایات خود درباره پرونده کلاهبرداری شرکت مذکور شدند.بر اساس گزارش منتشر شده،صاحب شرکت رضایت خودرو در استان قزوین،مبالغ هنگفتی از هزاران متقاضی خودرو دریافت کرده و نه تنها خودروها را به این شهروندان تحویل نداده،بلکه با استفاده از نفوذ و رانت خود حاضر به پاسخگویی به مالباختگان نیست.