حزب کمونیست ایران

تجمع مالباختگان موسسات مالی

گروهی از مالباختگان موسسات مالی کاسپین و فرشتگان، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان هیئت تسویه واقع در تهران دست به تجمع زدند.

به گفته شهروندان معترض بر خلاف آنچه که صدا و سیما اعلام کرده که فقط ۵۴۲ نفر از مالباختگان تسویه نشده‌اند با ۴۷۵ هزار سپرده گذار فرشتگان نیز، تسویه حساب کامل صورت نگرفته است.