حزب کمونیست ایران

تجمع مالباختگان موسسه کاسپین

روز دوشنبه ۲دیماه جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین با برپایی تجع مقابل قوه قضائیه رژیم در تهران خواستار دریافت کلیه وجوه خود شدند.

آنها خواستار با در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعار نسبت به “عدم تعیین تکلیف سپرده‌های مردم اعم از اصل، سود و خسارت با گذشت سه سال، عدم تسویه حساب با هیچ‌یک از سپرده‌گذاران با توجه به چند برابر شدن قیمت اموال و املاک و پرداخت هزینه‌ موسسه از جیب مردم در حالی‌که هیچ‌گونه فعالیت مفیدی ندارد” اعتراض کردند. این سپرده‌گذاران که سرمایه یک عمر خود را به این بانک که مجوز دولتی نیز داشته سپرده بودند، بیش از یکسال ست که در تهران و برخی شهرهای دیگر دست به تجمعات اعتراضی می زنند و خواستار پرداخت پول خود هستند، اما مقامات ذیربط هیچگونه اقدامی انجام نداده اند.