حزب کمونیست ایران

تجمع مالکان فازهای مسکن مهر در تهران

مالکان مسکن مهر هشتگرد،پرند و پردیس روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه،در اعتراض به سرنوشت نامشخص منازل خود و عدم تحویل واحدهای مسکونی مقابل وزارت راه و شهرسازی تهران تجمع کردند.

براساس گزارشات منتشر شده،معترضان عنوان کردند که طرح مسکن مهر ١۵ ساله شده،اما همچنان از تحویل واحدها خبری نیست.همچنین معترضان افزودند که آمارسازی و افتتاحیه‌های نمادین از سوی دولت برای انحراف افکار عمومی است.متقاضیان مسکن مهر نسبت به وضعیت مالی و شرایط نابسامان معیشتی معترض بودند و اعلام کردند که دیگر توان زندگی کردن در خانه های اجاره ای را ندارند.