حزب کمونیست ایران

تجمع مالکین زمینهای شاندیز مشهد

شماری از مالکین زمین های شاندیز مشهد در اعتراض به تصرف زمین هایشان توسط نیروی انتظامی در ابتدای جاده شاندیز دست به تجمع اعتراضی زدند.

یکی از تجمع کنندگان در این خصوص می گوید: این زمین ها توسط نیروی انتظامی بصورت موقت و امانت گرفته شد ولی بتدریج اینجا را فنس کشی کرده و با نصب سیم خاردار و ساخت برجک دیدبانی آن را تصرف کردند. چندی پیش حکم دادگاه صادر شد که در نتیجه آن باید نیروی انتظامی محل را تخلیه کند اما این امر تاکنون میسر نشده است.