حزب کمونیست ایران

تجمع متقاضیان “مسکن ملی” در سقز

جمعی از متقاضیان “مسکن ملی” در سقز، روز چهارشنبه ۱۵ دی‌ماه، در ساختمان اداره راه و شهرسازی این شهرستان، دست به تجمع اعتراضی زدند.

حاضرین در این تجمع، با اشاره به دریافت پیامی مبنی بر لزوم در پرداخت مرحله دوم اقساط خود به مبلغ ۵۰ میلیون تومان، عنوان کردند: پس از گذشت بیش از یک و نیم سال و پرداخت ۴۰ میلیون تومان اولیه، طرح ملی مسکن در سقز هنوز در ابتدای کار و آماده سازی زمین است و فعالیت عمرانی خاصی نداشته که درخواست پرداخت مرحله دوم را نموده اند؛ در حالی که طبق قانون پرداخت مرحله دوم باید بعد از اتمام فونداسیون صورت بگیرد.