حزب کمونیست ایران

تجمع متقاضیان مسکن ملی دزفول

متقاضیان مسکن ملی دزفول روز یکشنبه 12 آذرماه با تجمع مقابل فرمانداری دزفول خواستار تعیین تکلیف خانه‌های خود شدند.

به گفته یکی از معترضان،دولت وعده کرده بود حداکثر با ۱۰۰میلیون واریزی و ۱۰۰ میلیون وام تا سال ۱۳۹۹ این واحدها را به متقاضیان که غالباً کارگران و بازنشستگان هستند،تحویل می‌دهد اما هم اکنون چهار سال از موعد اعلامی گذشته و هر دوره بر مبلغ میزان پرداختی این واحد‌ها اضافه می‌کنند.هزاران نفر در دزفول متقاضی مسکن ملی هستند که در آخرین مرحله مسئولان شهرسازی اعلام کردند متقاضیان باید ۴۰۰ میلیون پرداختی داشته باشند در عین حال اخیرا نیز ۵۵ میلیون تومان دیگر در خواست کرده‌اند.گفتنی است این متقاضیان خواستار تثبیت قیمت، تسریع در پرداخت وام و تسریع در ساخت خانه‌های خود هستند.