حزب کمونیست ایران

تجمع متقاضیان مسکن مهر ساوه

تجمع متقاضیان مسکن مهر ساوه روز دوشنبه 13 دیماه در اعتراض به افزایش ۲.۵ برابری قیمت خانه‌های ثبت‌نام شده در برابر فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم مدیران پروژه مسکن مهر قیمت خانه‌های قرارداد شده با متقاضیان مسکن مهر ساوه را ۲.۵ برابر افزایش داده اند. به گفته معترضان، آنها بر خلاف قرارداد‌ امضا شده با متقاضیان مسکن مهر، یک‌جانبه به این کار اقدام کرده اند. گفتنی است  قیمت مسکن مهر این شهر، از متری ۲۷۰۰ به متری ۷۴۰۰ افزایش داشته اس