حزب کمونیست ایران

تجمع مجدد مالباختگان شرکت ریگان خودرو

شماری از مالباختگان شرکت “ریگان خودرو” روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌ خود در مقابل این شرکت تجمع کردند.

این افراد بیش از سه سال و نیم است که برای خرید اتومبیل به شرکت ریگان خودرو پول پرداخته‌اند، اما این شرکت به تعهدات خود عمل نکرده و از تحویل اتومبیل به این افراد خودداری کرده است. این چندمین بار است که مالباختگان شرکت ریگان خودرو تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند و اعلام کرده‌اند که پیگیری‌های آنها در مراجع مختلف بی نتیجه مانده است.