حزب کمونیست ایران

تجمع مجدد کارگران آزادراه قزوین زنجان

روز یکشنبه 4 اسفندماه،کارگران آزادراه قزوین زنجان برای چندمین بار  در مقابل سازمان حمل ونقل جاده‌ای به دلیل بی توجهی به مشکلات آنان دست به تجمع زدند.

به گزارش منتشره ، کارگران با در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعار نسبت به الکترونیکی شدن پرداخت عوارضی که باعث بیکاری کارگران شده است اعتراض کردند.همچنین این کارگران افزودند:از طرف مسئولین برای ما هیچ فکری صورت نگرفته و در این وقت از سال و با توجه به نزدیکی عید، پول و امکان مالی برای خانواده‌های خود نداریم.