حزب کمونیست ایران

تجمع مخالفان برگزیت در مقابل پارلمان اسکاتلند

صدها تن از مخالفان برگزیت همزمان با خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا در مقابل پارلمان اسکاتلند تجمع کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع که پرچم اسکاتلند را در دست داشتند از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ابراز ناخرسندی کردند. رای دهندگان اسکاتلندی در جریان همه پرسی برگزیت در سال ۲۰۱۶ با برگزیت مخالفت کردند. تنها ۳۸ درصد رای دهندگان اسکاتلندی به برگزیت رای مثبت دادند.