حزب کمونیست ایران

تجمع مخالفان قانون جدید شهروندی در برابر پارلمان هند

به گزارش منتشره ، روز جمعه شماری از “مخالفان قانون جدید شهروندی هند” در برابر پارلمان این کشور در دهلی تظاهرات کردند.

تظاهرکنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون “قانون اساسی را نجات دهید” به قانون جدید شهروندی هند اعتراض کردند. آنها می گویند قانون شهروندی جدید در هند به گروهی از مهاجران اجازه می‌دهد که تابعیت این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل مسلمانان نمی‌شود.