حزب کمونیست ایران

تجمع مربیان پیش دبستانی ایذه

مربیان پیش دبستانی سال ۹۷ شهرستان ایذه،  روز یکشنبه 3 اسفند ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل درب دفتر نماینده‌ شهرستان های ایذه و باغملک دست به تجمع و تحصن زدند .

این معلمان که مهمترین خواسته آنها تبدیل وضعیتشان می باشند می گویند، طی چند ماه گذشته نیز به بهانه های مختلف حق بیمه های آنها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است. یاد‌آوری می‌شود که مربیان پیش دبستانی، برای چندمین بار دست به تجمـع زده‌اند و تاکنون هیچ پاسخی از سوی وزارت آموزش و پرورش دریافت نکرده‌اند.