حزب کمونیست ایران

تجمع مربیان پیش دبستانی و معلمان حق التدریس در تهران

تعدادی از معلمان حق‌التدریس و مربیان پیش دبستانی صبح روز یکشنبه ۲۵ خرداد ماه، در  اعتراض به  عدم تعیین تکلیف خود و برگزاری دوره‌های تابستانی، مقابل ساختمان مرکزی آموزش و پرورش  تهران تجمع کردند.

آنها با داشتن پلاکاردهایی که نشان می‌داد از استان‌های متفاوتی آمده‌اند نسبت به اجرای تبصره ۱۰ ماده ۱۷ در خصوص استخدام معلمان حق‌التدریس اعتراض داشتند. معلمان حق‌التدریسی  نسبت به عدم اجرای قانون و تعلل آموزش و پرورش در اجرای قانون استخدامشان معترض هستند. مربیان پیش دبستانی نیز با برپایی این تجمع نسبت به بازگشایی مدارس پسش دبستانی در دوران شیوع کرونا اعتراض کردند.