حزب کمونیست ایران

تجمع مردم سراب‌باغ در اعتراض به بازداشت محمدحسین حاصلی

روز چهارشنبه 4 مردادماه،جمعی از مردم سراب‌باغ با تجمع مقابل فرماندهی انتظامی بخش سراب‌باغ نسبت به بازداشت محمدحسین حاصلی شهروند اهل آبدانان توسط نیروهای امنیتی  اعتراض کردند.

براساس گزارشات منتشر شده،نیروهای امنیتی روز چهارشنبه 4 مردادماه به منزل محمدحسین حاصلی،شهروند اهل  سراب‌باغ از توابع شهرستان آبدانان یورش بردند و بدون ارائه حکم قضایی وی را بازداشت کردند. به گفته شاهدان عینی بازداشت این شهروند با توسل به خشونت صورت گرفته و نیروهای امنیتی اقدام به تخریب وسایل منزل وی کرده‌اند.