حزب کمونیست ایران

تجمع مردم سنندج در پشتیبانی اعتراضات سقز

روز شنبه 26 شهریور ماه، شمار زیادی از مردم سنندج در پشتیبانی از مردم سقز و محکوم کردن قتل مهسا امینی به دست رژیم جمهوری اسلامی، به خیابان آمده و با نیروهای نظامی رژیم درگیر شدند.
بنابر ویدیوهای منتشر شده از سوی کاربران، شمار زیادی از مردم سنندج به خیابان آمده و شعار “سقز تنها نیست، سنندج پشتیبان اش است” سردادند. در همین راستا نیروهای سرکوبگر رژیم با استفاده از گاز اشک آور سعی بر متفرق کردن جمعیت داشته و به سوی آنان هجوم بردند، که با اتحاد مردم به عقب رانده شدند. گفتنی است، اعتراضات مردم سنندج تا پاسی از شب ادامه داشت.