حزب کمونیست ایران

تجمع مردم مقابل زندان دستگرد اصفهان

ویدیوهای منتشر شده روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه نشان می‌دهد شمار زیادی از مردم اصفهان با وجود جو سنگین امنیتی با خودروها مقابل زندان دستگرد اصفهان تجمع کرده و‌‌ در اعتراض به حکم اعدام متهمان پرونده «خانه اصفهان» بوق خودروها را به صدا در آوردند.

این ویدئوها نشان می‌دهند همزمان با تجمع مردم با خودروها مقابل زندان دستگرد اصفهان در حمایت از مجيد كاظمى، سعيد يعقوبى و صالح ميرهاشمى، سه معترض محکوم‌ به اعدام در پرونده «خانه اصفهان»، صدای تیراندازی ماموران حکومت شنیده می‌شود. همچنین در جریان این تجمع ماموران رژیم تمامی محوطه دوروبر زندان را پر کرده   و به سمت ماشین‌هایی که از آنجا رد می‌شوند لیزر سبز انداخته و پلاک‌هایشان را می‌کندند.» گفتنی است پیش‌تر مجيد كاظمى، سعيد يعقوبى و صالح ميرهاشمى در نامه‌ای از داخل زندان خطاب به مردم ایران نوشتند: «ما به یاری و حمایت شما نیاز داریم، نگذارید ما را بکشند.»