حزب کمونیست ایران

تجمع مرغداران در اعتراض به سیاست‌های غلط اقتصادی

شماری از مرغداران و شترمرغداران، روز شنبه ۲۵ تیر ماه، در اعتراض به سیاست‌های اشتباه وزارت جهاد کشاورزی رژیم که منجر به ورشکستگی این صنف شده است، تجمع برگزار کردند.

معترضان با تجمع مقابل وزارت جهاد کشاورزی نسبت به بی‌کفایتی مسئولان در تامین نهاده‌های تولید و عدم توانایی تنظیم بازار که منجر به ورشکستگی این قشر شده، اعتراض کردند. شایان ذکر است، مرغداران و شترمرغداران بسیاری در سطح کشور به دنبال اهمال مسئولان در پیگیری مطالبات آنان دچار ضررهای هنگفت مالی شده‌اند و هیچ نهادی نیز پاسخگوی اعتراضات آنها تشده است.