حزب کمونیست ایران

تجمع مستمری بگیران تامین اجتماعی

روز یکشنبه ۸ اسفند ماه، جمعی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور دست به تجمع زدند.

بازنشستگان معترض در تهران در مقابل ساختمان مجلس و در شهرهای کرمانشاه، اردبیل، مشهد، اراک، شوش، تبریز، قزوین، رشت، شوشتر، شیراز، خرم‌آباد و بجنورد در مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان خود دست به تجمع زدند. بازنشستگان معترض در این تجمعات با سردادن شعارهایی  خواستار پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، بالا رفتن مستمری‌ها به اندازه‌ی خط فقر، رفع تبعیض و ارائه خدمات درمانی رایگان شدند.