حزب کمونیست ایران

تجمع مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد

جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد در شهرهای مختلف کشور روز یکشنبه 8 اسفند ماه در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان دست به تجمع زدند.

بازنشستگان فولاد در تهران مقابل ساختمان صندوق مرکزی فولاد کشور و در استان‌های خوزستان و اصفهان نیز در مقابل ساختمان این صندوق در مراکز این استان‌ها تجمع کردند. گفتنی است این بازنشستگان خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود هستند.