حزب کمونیست ایران

تجمع معترضان به نقض حقوق بشر در تورنتو

شماری از معترضان به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، عملکرد سیاسی چین در نقض حقوق بشر اویغورها و همچنین اقدامات این کشور در سرکوب اعتراضات مردم هنگ کنگ، روز یک‌شنبه در تورنتوی کانادا دست به تجمع اعتراضی زدند.

این تجمع به دعوت مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا برگزار شد و در جریان برگزاری آن، معترضان شعارهایی در حمایت از مردم ایران و آزادی خواهان هنگ‌کنگی، آزادی مذهب در تبت و همچنین شعارهایی در محکومیت نقض حقوق بشر در چین و شعارهایی در مخالفت با قرار داد ۲۵ ساله بین جمهوری اسلامی و چین سر دادند. در جریان تجمع مقابل کنسولگری چین در تورنتو، شماری از دموکراسی خواهان هنگ‌کنگی و ویتنامی نیز پیام‌های همبستگی خود با مردم ایران و در «محکومیت جنایات دولت چین» را در بین حاضران در این تجمع خواندند.