حزب کمونیست ایران

تجمع معترضان دولت در بخارست

ده‌ها هزار رومانیایی شنبه شب و در سالروز سرکوب اعتراضات مردمی سال گذشته توسط پلیس، تجمعی را علیه دولت این کشور برگزار کردند.

هدف از این تجمع که در شهر بخارست، پایتخت رومانی برگزار شد، اعتراض به فساد گسترده در دولت، ضعف اداره کشور و تضعیف قوه قضائیه توسط حزب حاکم اعلام شده بود. قتل اخیر دو دختر نوجوان در جنوب رومانی که یکی از آنها تنها ۱۵ ساله سن داشت و ۱۹ ساعت پس از ثبت سومین تماس او برای درخواست کمک از سامانه فوریت‌های پلیس کشته شد، نارضایتی‌ عمومی از نحوه اداره این کشور را افزایش داده است. بر همین اساس بیش از ۲۰ هزار نفر با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی دولت در شهر بخارست با تکان دادن پرچم‌های رومانی خواستار استعفای دولت شدند.