حزب کمونیست ایران

تجمع معلمان حق‌التدریس در آبادان

جمعی از معلمان حق‌التدریسی آبادان روز سه شنبه ۷ بهمن ماه در اعتراض به وضعیت شغلی خود اعتراض کردند.

معترضان در مورد دلایل تجمع خود می گویند: اصلی‌ترین خواسته صنفی معلمان خرید خدمت، تبدیل وضعیت استخدامی است. سال‌هاست که نمایندگان مجلس در این مورد وعده می‌دهند؛ اما تاکنون موفق هیچ اقدامی در خصوص استخدامی پیمانی معلمان خرید خدمت انجام نداده اند. آن‌ها افزودند: در شرایط فعالی فاقد امنیت شغلی هستند و خواسته آنها استخدام و جذب در بدنه آموزش و پرورش می باشد.