حزب کمونیست ایران

تجمع معلمان حق‌التدریس و مربیان پیش دبستانی در تهران و خوزستان

روز یکشنبه 13 مرداد ماه، شماری از معلمان حق‌التدریس در تهران و جمعی از مربیان پیش دبستانی در خوزستان به طور جداگانه دست به تجمع زدند.

برپایه گزارشات منتشره، بیش از یک هزار نفر از معلمان حق‌التدریس سراسر کشور در اعتراض به عدم تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود به تهران رفته و مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. همچنین در همین روز  جمعی از مربیان پیش‌دبستانی خوزستان با برپایی تجمع مقابل اداره آموزش و پرورش این استان، خواستار تبدیل وضعیت خود شدند. گفتنی‌ است مجلس رژیم، استخدام ۳۲ هزار معلم حق‌التدریسی را مصوب کرده است و مربیان پیش‌دبستانی خوزستان، خواستار اجرای این مصوبه هستند.