حزب کمونیست ایران

تجمع معلمان حق التدریسی

جمعی از معلمان حق التدریسی مرحله سوم،  روز یکشبنه 8 اسفند ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، برای چندمین روز متوالی در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند.

این معلمان با بیان اینکه از استان‌های مختلف به تهران آمده‌اند؛ می‌گویند: یک هفته است با تمام مشکلات در تهران مانده اند و به تمام نهادهای ذیربط مراجعه کرده‌اند؛ اما هیچ پاسخی به آنها داده نشده است. نماینده این معلمان می‌گوید: تعداد آنها ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر در سراسر کشور است و خواستار صادر شدن احکام پیمانی می باشند.