حزب کمونیست ایران

تجمع معلمان حمایتی یزد

روز شنبه 29 آذر ماه بعد از یک هفته تجمع مقابل اداره‌ کل آموزش و پرورش و حل نشدن مشکلات، جمعی از معلمان خرید خدمات آموزشی  بار دیگر جلوی استانداری یزد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این معلمان نسبت به مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی، سکوت مجلس  و کمیسیون آموزش و عدم اجرای شیوه نامه‌ وزارتی معترض هستند. لازم به ذکر است که چند وقت پیش نیز این معلمان با برپایی تجمع مقابل استانداری، مشکلات خود را بیان کرده و قول حل این مشکلات را گرفته بودند که ظاهراً به این وعده‌ها عمل نشده است.