حزب کمونیست ایران

تجمع معلمان خرید خدمات یزد

جمعی از معلمان خرید خدمات یزد  روز شنبه 11 بهمن ماه در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود در مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند.

این معلمان دلیل تجمع خود را اعتراض به تعویق در پرداخت مطالباتشان و نیز بلاتکلیفی وضعیت شغلی خود عنوان کردند. یکی از تجمع کنندگان به نمایندگی از سایر معترضان می گوید، مسئولین طرحی را به اسم خرید خدمات آموزشی اجرا کردند و مدارس دولتی را خصوصی کردند و یک سری از معلمان گزینش شدند و دوره دیدند. معلمان گزینش شده با مدارک معتبر دانشگاهی گزینش شدند و توسط آموزش پرورش جذب شدند. هم اکنون قریب به شش سال است که معلمین در این طرح فعالیت دارند و کار میکنند اما نه امنیت شغلی دارند و نه حقوق آنها مطابق با کار انجام شده و سر وقت پرداخت می شود.