حزب کمونیست ایران

تجمع معلمان در شهرهای مختلف

جمعی از مربیان‌ پیش‌دبستانی اخراج شده‌ باغملک، معلمان حق التدریس آبادان و معلمان حق التدریسی ومربیان نهضت سوادآموزی سیرجان روز دوشنبه ۶ بهمن ماه با خواست رسیدگی به مطالباتشان به طور جداگانه دست به تجمع زدند.

مربیان پیش دبستانی باغملک با برپایی تجمع مقابل فرمانداری این شهر خواستار بازگشت به کار و تامین امنیت شغلی خود شدند. همچنین  جمعی از معلمان حق التدریس شهرستان آبادان با تجمع مقابل ساختمان خانه ملت این شهر به قرار نگرفتن اسامی خود در لیست و سهمیه استخدام وزارت آموزش و پرورش اعتراض کردند. از سوی دیگر  معلمان حق‌التدریس و مربیان نهضت سواد آموزی  سیرجان نیز برای اعتراض به آنچه تعیین تکلیف امور استخدامی و برگزاری دوره‌های تابستانی است در مقابل محوطه آموزش و پرورش سیرجان تجمع اعتراضی برگزار کردند.