حزب کمونیست ایران

تجمع معلمان در قم

روز  پنجشنبه ۱۸ آذرماه، شماری از معلمان استان قم در اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه بندی و عدم اجرای طرح همسان سازی تجمع اعتراضی برپا کردند.

معلمان خواستار رسیدگی به مطالباتشان و رفع تبعیض در سیستم آموزشی شدند. همچنین گفتنی است، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، برای روزهای شنبه و یکشنبه ،بیستم و بیست و یکم آذر اعلام تحصن در مدارس و  دوشنبه بیست و دوم آذر ماه فراخوان اعلام تجمع سراسری معلمان را کرده است