حزب کمونیست ایران

تجمع معلمان شاغل در مدارس غیر دولتی ایلام

تعدادی از معلمان و نیروهای شاغل در مدارس غیر دولتی ایلام روز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود در محوطه اداره کل آموزش و پرورش این استان تجمع اعتراضی برپا کردند.

بر اساس این گزارش، این نیروها سالهاست که با حقوق های بسیار پایین شاغل هستند و خواهان رفع تبعیض از آنها نسبت به شاغلین دولتی و افزایش حقوق و مزایا هستند. یکی از معلمان حاضر در صحنه، در مورد علت این تجمع اعتراضی گفت: «بهره‌کشی از معلمان و شاغلین در مدارس غیر دولتی سالهاست که ادامه دارد.» در نظام جمهوری اسلامی بیشترین فشار بر گردن این قشر زحمت‌کش است که صدایشان را نمی‌شنوند. یکی از معلمان  می گوید: «حداقل حقوق آنها، بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است. بدون آنکه این میزان حقوق، پا به ‌پای حقوق معلمان رسمی آموزش و پرورش افزایش یابد. وی همچنین می افزاید، یکی دیگر از مشکلات معلمان برخوردار نبودن از دیگر مزایای شغلی است که مهمترین آن، عدم حق استفاده از درمان توسط بیمه‌های اجتماعی است.