حزب کمونیست ایران

تجمع معلمان قراردادی استان البرز

جمعی از معلمان قراردادی آموزش و پرورش روز شنبه اول شهریور ماه در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود مقابل خانه ملت استان البرز تجمع کردند.

آنها می گویند، “آموزگاران قراردادی و آموزگاران حق‌التدریس در حالی که کاری مشابه آموزگاران استخدامی در آموزش و پرورش را انجام می‌دهند اما از حقوقی به مراتب پایین‌تر و حتی تا نصف حقوق آموزگاران رسمی برخوردار هستند. به نظر می‌رسد این شیوه استخدام آموزگار، راه حل دولت برای پرداخت دستمزد کمتر به آموزگاران است که چند سال است در پیش گرفته شده.” گفتی است  در روزهای گذشته نیروهای قراردادی آموزش و پرورش و همچنین آموزگاران نهضت سوادآموزی اعتراضات و تجمعاتی را در اعتراض به عدم استخدام در آموزش و پرورش برگزار کردند.