حزب کمونیست ایران

تجمع معلمان قراردادی در تهران

روز سه شنبه ۱۴ بهمن ماه گروهی از معلمان قراردادی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان مجلس اقدام به برگزاری تجمع کردند..

این معلمان معترض که دارای کارنامه قبولی در آزمون استخدامی هستند،با در دست داشتن پلاکارد هایی، خواستار تعیین تکلیف وضعیت تبدیل قرارداد خود شدند. این معلمان که پیشتر نیز در مقابل آموزش و پرورش دست به تجمع و اعتراض زده بودند با برپایی این تجمع اعلام کردند تا رسیدن به کلیه خواسته های خود دست از تجمع برنخواهند داشت.