حزب کمونیست ایران

تجمع معلمان قراردادی و حق التدریسی مقابل مجلس 

جمعی از معلمان قراردادی و حق‌التدریسی و همچنین معلمان نهضت سوادآموزی از سراسر کشور صبح روز یکشنبه 26 مرداد ماه، در مقابل مجلس رژیم تجمع کردند.

برپایه گزارش منتشره بیش از یکهزار نفر از معلمان قراردادی وزارت آموزش و پرورش با تجمع در مقابل درب اصلی مجلس خواهان پی گیری تبدیل وضعیت و مطالبات خود شدند. تجمع کنندگان با شعارهایی همچون «۳۰هزار حق‌التدریس؛ استخدام استخدام» خواهان استخدام شدن خود پس از سال‌ها سابقه کاری شده‌اند. همچنین جمعی از معلمان نهضت سوادآموزی نیز در تجمعی مشابه خواستار رسیدگی به وضعیت استخدامی خود و تغییر شیوه پرداخت دستمزدهایشان شدند. گفتنی است؛ در این تجمع معلمانی از استان‌های البرز، قم، خراسان‌رضوی، تهران، مازنداران، خوزستان، قزوین و برخی استان‌های دیگر کشور حضور داشتند.