حزب کمونیست ایران

تجمع معلمان نهضت سواد آموزی و خرید خدماتی آموزشی

روز یکشنبه ۷ دی ماه ۹۹، گروهی از معلمان نهضت سواد آموزی و معلمان خرید خدمات آموزشی، با تجمع در مقابل مجلس رژیم خواستار تبدیل وضعیت و تامین امنیت شغلی خود شدند.

تعدادی از آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی که قبل از سال ۹۲ مشغول کار شده‌اند، می‌گویند: آموزش‌دهندگان قبل از سال ۹۲ حتی به عنوان حق‌التدریس هم جذب نشده‌اند و به هرجا مراجعه کرده‌اند، به آن‌ها گفته شده باید منتظر آزمون مشمولین شوند. به گفته یکی از آموزش‌یاران؛ با تبدیل وضعیت آنها موافقت نمی‌کنند و قصد دارند در قالب ماده ۲۸ این معلمان را جذب کنند. طبق این ماده برای جذب در آموزش و پرورش، باید مانند سایر افرادی که هیچ سابقه کاری ندارند آزمون دهند. همچنین شماری از معلمان خرید خدمات آموزشی نیز با در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعارهای اعتراضی خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود و تامین امنیت شغلی شدند.