حزب کمونیست ایران

تجمع مغازه‌داران مترو تهران

روز یکشنبه 22 تیر ماه شماری از مغازه داران مترو تهران در اعتراض به افزایش اجاره بهای مغازه  ها دست به تجمع زدند.

معترضان با برپایی  تجمع مقابل شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران، خواستار کاهش اجاره مغازه‌های خود شدند. معترضان می‌گویند به علت کاهش درآمد پس از شیوع کرونا، قادر به پرداخت اجاره‌ های سنگین نیستند.