حزب کمونیست ایران

تجمع نیروهای قرارداد موقت وزارت نفت

روز چهارشنبه ۶ اسفند ماه، جمعی از نیروهای قرارداد موقت وزارت نفت با تجمع در مقابل ساختمان مجلس خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

بر اساس گزارش منتشره، کارگران معترض همزمان با برگزاری جلسه علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار تبدیل وضعیت و همسان سازی حقوق خود شدند. آنها با سردادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار رسیدگی مقامات به خواسته هایشان شدند.