حزب کمونیست ایران

تجمع نیروهای مخابرات استان اصفهان

روز دوشنبه ۱۸ بهمن ماه، جمعی از نیروهای مخابرات استان اصفهان با تجمع در مقابل ساختمان اداره مخابرات این استان خواستار بازگست به کار خود شدند.

بر اساس گزارش منتشر شده، تجمع این افراد در اعتراض به حذف اثر انگشت و اخراج آنها از این شرکت صورت گرفته است.گفتنی است؛ تعدادی از نیروهای مخابرات استان اصفهان بابت معوقات مزدی خود و عدم رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل از شرکت شسکام مخابرات به اداره کار شکایت کردند که در پی شکایت آن‌ها اثر انگشت و کارت ترددشان از اعتبار ساقط شد و دو نفر نیز به طور کامل اخراج شدند.