حزب کمونیست ایران

تجمع نیروهای پیمانکاری وزارت نیرو در تهران

شماری از نیروهای پیمانکاری وزارت نیرو، روز شنبه 17 اردیبهشت ماه در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت شغلی خود و همکارانشان، در مقابل ساختمان دفتر مرکزی سازمان امور اداری و استخدامی کشور واقع در تهران، دست به تجمع زدند.

این نیروها در راستای مطالبات خود اظهار داشتند: با استناد به ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل اپراتور و مسئول پست، در زمره مشاغل کارگری هستند. آنها افزودند: با توجه به اینکه آنها شاغلان مشاغل فوق از طریق آزمون‌های استخدام سراسری وزارت نیرو در شرکتهای برق منطقه‌ای جذب شده‌اند و کلیه مراحل آزمون علمی، مصاحبه عملی و فرآیند هسته گزینش را با موفقیت سپری کرده‌اند، دارای پست‌های سازمانی مصوب هستند؛ حال با توجه به اینکه تمامی مراحل استاندارد آزمونهای استخدامی را طی کرده‌اند، باید مجوز استخدامی تمامی کارمندان پیمانی و رسمی در مشاغل اپراتور و مسئول پست، توسط سازمان اداری و استخدامی به منظور تبدیل وضعیت از کارمندی به کارگری دائم، صادر شود.