حزب کمونیست ایران

تجمع همزمان مربیان پیش دبستانی در شهرهای مختلف

جمعی از مربیان پیش دبستانی شهرهای مختلف کشور از جمله ارومیه، اهواز و گلستان روز دوشنبه 5 آبانماه به طور همزمان در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود مقابل اداره کل آموزش و پروش شهرهای خود دست به تجمع زدند.

جمعی از مربیان پیش دبستانی آذربایجان غربی برای اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود مقابل اداره‌کل آموزش و پرورش این استان در ارومیه دست به تجمع زدند. در همین روز  مربیان پیش دبستانی خوزستان نیز در ادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت خود باری دیگر مقابل اداره ‌کل آموزش و پرورش و استانداری این استان در اهواز تجمع کردند. همچنین جمعی از مربیان پیش دبستانی گلستان  از جمله شهرستان های “کلاله، گنبد،علی آباد کتول، مینودشت و آق قلا” هم همزمان با سایر همکارانشان مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان درشهرستان گرگان تجمع کردند.