حزب کمونیست ایران

تجمع والدین دانش آموزان در بهبهان

روز پنجشنبه ۱8 فروردین‌ماه، شماری از والدین دانش‌آموزان، برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرستان بهبهان دست به تجمع زدند.

بر اساس گزارش منتشر شده، والدین معترض، خواهان تعطیلی کلاس‌های حضوری و تداوم آموزش فرزندانشان به صورت غیرحضوری شدند. همچنین عدم امکانات سرمایشی و تهویه هوا در بیشتر کلاس های مدارس بهبهان از دیگر مشکلات خانواده دانش آموزان می باشد.