حزب کمونیست ایران

تجمع و اعتصاب کارگران شهرداری سربندر

جمعی از کارگران شهرداری سربندر واقع در استان خوزستان، روز دوشنبه 21 خردادماه، در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه دستمزد، دست از کار کشیده و مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری سربندر درحالی برگزار شد که پیش از این بارها به علت پرداخت نشدن چندین ماه حقوق و مزایا دست به تجمع زده بودند اما تاکنون به خواسته آنها پاسخی داده نشده است. بنا به گفته کارگران شهرداری سربندر:دست‌کم 3 ماه حقوق و همچنین بیمه و پاداش سنوات آنها پرداخت نشده است.کارگران علاوه بر حقوق‌های عقب‌مانده نسبت به امنیت شغلی خود نیز اعتراض دارند و می‌گویند،وضعیت شغلی مشخصی ندارند و قراردادهای آنها با چندین پیمانکار به صورت سفید‌امضاء و یک سویه است.