حزب کمونیست ایران

تجمع و اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه

روز شنبه 18 آبانماه، برای چندمین روز متوالی کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان مقابل این شرکت دست به تجمع زدند.

معترضان همانند روزهای گذشته با برپایی تجمع و سردادن شعار “نان،کار،آزادی” بر خواسته های خود از جمله “پرداخت فوری و بدون قید و شرط حقوق و مزایای معوقه”، “توقف فوری تجزیه املاک شرکت و توقف واگذاری هرگونه اموال و املاک به دیگران”، “لغو خصوصی سازی و واگذاری شرکت به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران هفت تپه”، “بازگشت به کار تمامی همکاران اخراجی خود” و  “لغو احکام صادره و تعقیب قضایی علیه همکاران و حامیان کارگران” تاکید کرده و خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند.