حزب کمونیست ایران

تجمع و اعتصاب کارگران میدان نفتی یادآوران

 

کارگران شاغل در میدان نفتی یادآوران روز چهارشنبه 29 دیماه در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و عدم پرداخت حقوق معوقه خود دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران خواستار ” اجرای طرح طبقه بندی و اصلاح کلی قرارداد، پرداخت مابه التفاوت طرح طبقه بندی مشاغل از ابتدای ابلاغ طرح طبقه بندی،  محاسبه سنوات با آخرین پایه حقوق سال جاری،  اصلاح نوبت کاری، باز پرداخت مرخصی های استفاده نشده طبق قانون کار، بازپرداخت ۹روز مرخصی استفاده نشده سال ۹۹، محاسبه 240 ساعت اضافه کاری به مدت 2 سال، پاداش سالیانه، پاداش تولید، پاداش اورهال، سختی کار، اصلاح عنوان شغلی بر اساس شغل و مدرک تحصیلی و سوابق کاری واقعی پرسنل و اعمال در سامانه بیمه تامین اجتماعی، اصلاح محل کاری در قرارداد و سامانه بیمه تامین اجتماعی و اصلاح حقوق پرسنل شرکت در این میدان نفتی طبق عرف پروژهای نفت و گاز” می باشند.