حزب کمونیست ایران

تجمع و اعتصاب کارگران پتروشیمی مارون

کارگران پتروشیمی مارون، روز دوشنبه ۲۰ دی ماه، با توقف فعالیت‌های کاری خود، دست به تجمع اعتراضی در محوطه این شرکت زدند.

کارگران معترض نسبت به سطح پایین حقوق و مزایای خود اعتراض دارند و خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات معیشتی خود هستند. گفته می‌شود، حراست این شرکت در پی برگزاری اعتصاب، کارگران را تهدید به برخورد شدید و اخراج کرده است.