حزب کمونیست ایران

تجمع و تحصن کشاورزهای فرانسه در شهر آمیان

کشاورزان فرانسوی روز سه شنبه ۳ اسفندماه، در آمیان در اعتراض به افزایش قیمت‌ها و حرص و طمعِ شرکت‌های زنجیره‌ای خیابان‌ها را مسدود کردند.

این اقدام کشاورزان فرانسه در اعتراض به اجباری شدن امضای قراردادی صورت گرفت که بر اساس آن، کشاورزان و دامداران فرانسوی باید از این پس حقوق خود را بر اساس پایه هزینه‌های تولید دریافت کنند.