حزب کمونیست ایران

تجمع و راهپیمائی اعتراضی مردم گناوه

روز دوشنبه 20 آذرماه،جمع کثیری از شهروندان ساکن شهرستان گناوه از توابع استان بوشهر در ادامه اعتراضات سه هفته‌ی گذشته خود در یکی از خیابانهای اصلی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

براساس گزارشات منتشرشده،علت برگزاری تجمع اعتراضی این شهروندان؛عدم برخورداری آنها از امکانات مرزنشینی از جمله لغو گمرکی از (اجناس ته لنجی) عنوان شده است.در جریان برگزاری این تجمع و تظاهرات اعتراضی،شهروندان با حمل پلاکاردی که بر روی آن ‌نوشته شده بود “مرزنشینان حق ماست” خواستار در نظر گرفتن امکانات مناطق مرزی برای آنها شدند.