حزب کمونیست ایران

تجمع پاکبانان منطقه سه شهرداری کرج

روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه جمعی از پاکبانان منطقه 3 شهردرای کرج در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود در محوطه شهرداری دست به تجمع زدند.

به گفته معترضان، علیرغم بحران کرونا و کاهش قدرت خرید کارگران، شهرداری از چند ماه پیش تاکنون از پرداخت دستمزدهای آنها  خودداری می ورزد. کارگران معترض می گویند علاوه بر این شهرداری چندین ماه است که حق بیمه آنها را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده و این موضوع کارگران را برای تمدید دفترچه های خود با مشکل مواجه کرده است.